Marianna Bohušová * 23.10.1957   † 13.07.2006

Všestranná výtvarníčka, umelkyňa, žena i matka s veľkou dávkou životnej, tvorivej sily a odvahy, túžob i nádejí, temperamentu a  dynamiky. Všade plná tvorivého nepokoja a hľadania nových ciest i možností výtvarnej reči a umeleckého dialógu so skutočnosťou. Vždy mala pred sebou otvorené široké priestory tvorby a pestrú škálu tvorivých programov.

Po rokoch súkromných výtvarných štúdií a cestách po niekdajšom Československu cez východné a stredné Slovensko, Žilinu, Bratislavu, Moravu, Prahu i severné Čechy sa usadila v Bratislave. Potom žila so svojím partnerom niekoľko rokov v Abuji, v africkej Nigérii. To však už boli, žiaľ posledné roky jej plodného i zložitého života, spolužitia s dvomi dcérami Lindou a Vandou, s rodinou i priateľmi-umelcami a kolegami, s ktorými študovala i absolvovala odbor dejín výtvarného umenia na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave.

Jej výtvarné dielo postupne kryštalizovalo a rástlo. Od prvých kresieb a malieb, pokusov v grafike, sa sústredilo na textilnú tvorbu: odev, módne návrhy, exkluzívne modely, tapisérie i textilné asambláže. To všetko vzniklo a žilo v harmonickej súhre tela a duše mladých ľudí, ich krásy a nádejnej mladosti.

Na prelome rokov 1999/2000 narastal podiel komornej maľby. Boli to bizarné figurálne kompozície, krajinomaľby, kozmické vízie i rozprávkové motívy. Boli to obrazy fantázijných predstáv, tichej poézie a lyriky, detskej hravosti i filozofie ženy-maliarky, ktorá poznala zložité pôdorysy stavby ľudského života a osudu človeka.

Po roku 2001 vznikali jedinečné, materiálové obrazy-skladby z alumínia, mosadze a medi, dopĺňané maľbou. Inšpiráciou bola história, renesancia i baroko, divadlo a hudba, osobnosti európskych výtvarných dejín – Caravaggio, Rubens, Picasso... Inšpiráciou boli istoty i premeny dejín, ale aj večná krása človeka, ženy, ktorá tieto krásy smelo odhalila vo svojej „nahej pravde“ ako zneli názvy niektorých obrazov a jedna z výstav Marianny Bohušovej.

Sugestívne boli nielen tieto tiché a statické výtvarné opusy, ale aj dynamické a zvučiace vernisáže výstav, najmä od roku 1999. Bol som na týchto vernisážach, na Budatínskom zámku neďaleko Žiliny, v Bratislave v hoteli Holiday Inn a v divadle Štúdio L+S, v Ostrave vo Výtvarnom centre Chagall. Boli to úžasné, multimediálne predstavenia a polymúzické skladby hudby, tanca, pohybu v magickej jednote mystéria krásy, opojenia, meditácie i vášne a tichej radosti. Hudbou vernisáže sprevádzal skladateľ Ján Melkovič.

Posledné diela vzišli z exotickej africkej inšpirácie. Marianna objavila v Nigérii, v Afrike nový, vizuálny svet flóry a fauny, nové jedinečné a intenzívne farby, rytmus, vitalitu a poetiku. Krásu exotiky i stratených a nájdených rajov poznajú aj staršie dejiny umenia / P. Gauguin, P. Klee... / a pre Mariannu Bohušovú to bol nový, veľký tvorivý impulz. Ona sama sa tešila na výstavu afrických motívov, hovorili sme o nej, potom však prišla krutá chvíľa osudu, choroba a smrť.

Výtvarné dielo maliarky sa uzatvorilo. Výstava v Prezidentskom paláci v Bratislave bola v Auguste v roku 2006 spomienkou i našou poctou a pozdravom.

Možno tam, na onom svete Marianna Bohušová maľuje svoje nové obrazy neba, nekonečnosti a večnosti. My tu, dole na zemi, veríme aj tejto jej tvorbe...


                                PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
                                           umelecký historik

 

 

“Nebo sa začína od korienkov trávy. Je úžasné vedieť,
že aj tu na zemi sme vlastne v nebi.“

 

 

Created by Linda Bohušová & Webdesign by Yootheme.com 2012 © copyright